Vaillant VHR/3 /5 hoofdprint 020111353

140,50

Dit is een gereviseerd onderdeel van Jurrenco. Wij zijn al 25 jaar actief met gereviseerde elektronica en ventilatoren. Op de gereviseerde onderdelen met een REVISIE-OK label wordt 5 jaar garantie gegeven. Voor meer Nefit onderdelen zoek bij onderdelen/cv onderdelen.            Prijs is excl. B.T.W.

Dit onderdeel wordt toegepast in: Vaillant – Ecotec Plus en Ecotec Pro

Artikelnummer: 31195 Categorie: Tags: , , , ,

Vaillant VHR /3   /5 hoofdprint 020111353

De door de klant geïnstalleerde gaskraan en/of de gaskraan aan het product is gesloten.
Open beide gaskranen. De stroomvoorziening in het gebouw is onderbroken. Controleer de zekering in het gebouw. Vaillant Ecotec hoofdprint 020111353
schakelt bij het terugkeren van de netspanning automatisch in.

Aanpassen van parameters. ( productie datum na 2010 )

Als u een gereviseerd onderdeel terug plaatst kan het noodzakelijk zijn de parameter van de cv ketel aan te passen.
De wijze waarop dit dient te gebeuren kunt u vinden in de kennisbank bij onze revisie-OK website.
Met de onderstaande link kunt u hier rechtstreeks naar toe.
Link:https://www.revisie-ok.nl/kb/vaillant-hoofdprint-hrsolideplus-0020111353/

Verhelpen van storingen.

Vaillant Solide hoofdprint 020111353 treedt niet in werking:
– Geen warm water
– Verwarming blijft koud. Het product is uitgeschakeld. Schakel het product in (→ hoofdst. “Product inschakelen”).
De CV-aanvoertemperatuur is te laag ingesteld of in de instelling Verwarming uit en/of de warmwatertemperatuur is te laag ingesteld.
Stel de CV-aanvoer- en warmwatertemperatuur (→ hoofdst. “CV-aanvoertemperatuur instellen” / → hoofdst. “Warmwatertemperatuur instellen”) in.
De installatiedruk is niet voldoende. Watertekort in de CV-installatie (foutmelding: F.22).
Vul de CV-installatie (→ hoofdst. “CV-installatie vullen”).
Er bevindt zich lucht in de CV-installatie. Laat de installateur de CV-installatie ontluchten.
Na drie ontstekingspogingen zonder succes schakelt het product op storing (foutmelding: F.28).
Druk een seconde lang op de resettoets. De Vaillant Ecotec hoofdprint 020111353 start opnieuw een ontstekingspoging.
Als u de ontstekingsstoring niet met drie ontstoringspogingen kunt verhelpen, vraag dan uw installateur om advies.
Warmwaterbereiding storingvrij; verwarming treedt niet in werking.
Externe thermostaat is niet juist ingesteld. Stel de externe thermostaat juist in (→ gebruiksaanwijzing thermostaat)

CV-installatie vullen

Risico op materiële schade door sterk kalkhoudend, sterk corrosief of met chemicaliën vervuild verwarmingswater!
Ongeschikt leidingwater beschadigt pakkingen en membranen, verstopt waterdoorstroomde componenten in het product en in
de CV-installatie en veroorzaakt geluiden.
Vul de CV-installatie alleen met geschikt CV-water.
Vraag bij twijfel hiervoor raad bij een installateur.
1. Vraag een installateur waar de vulkraan zich bevindt.
2. Verbind de vulkraan met een CV-watertoevoer, zoals de installateur het u uitgelegd heeft.
3. Open alle radiatorkranen (thermostaatkranen) van de CV-installatie.
4. Open de CV-watertoevoer.
5. Draai de vulkraan langzaam open en vul water bij tot de vereiste vuldruk bereikt is.

Vorstbeveiligings- en bewakingsinrichtingen zijn alleen actief als ze niet gescheiden zijn
van het elektriciteitsnet en het product via de aan-/uittoets en de gasafsluitkraan geopend
is. Stel het product alleen tijdelijk buiten bedrijf als er geen vorst te verwachten is.
Druk op de aan-/uittoets. Het display gaat uit.
Sluit bij langere buitenbedrijfstelling (bijv. vakantie) de
gaskraan bij combiproducten bovendien de koudwaterstopkraan.

Staat

Nieuw, Revisie-OK

Winkelwagen
Scroll naar top