Goodwe Omvormer GW1000NS ( Gereviseerd, gerepareerd )

175,00

Dit is een gerepareerde Goodwe omvormer GW1000NS van Jurrenco. Al 25 jaar ervaring  met gerepareerde elektronica en ventilatoren. Op de omvormers heeft u 3 jaar garantie. Voor meer Goodwe onderdelen zoek in onze shop.        Prijs is excl. B.T.W.

Goodwe omvormer voor een vermogen van 1000 W
De omvormer is voorzien van:
DC – schakelaar
AC en DC Connectoren
Montage frame/materaal
WiFi module

Uitverkocht

Goodwe Omvormer GW1000NS reparatie

 • Goodwe omvormer voor een vermogen van 1000 W
 • Standaard 3 jaar garantie.
 • Incl. montage instructies,  ophangbeugel en aansluit materiaal.
 • Maximaal aan te sluiten PV power 1000 W
 • Aantal aan te sluiten panelen: 1000/W.paneel
 • Afmeting: 345* 315* 130 mm ( L*H*D)

 Goodwe Solar Omvormer GW1000NS montage instructie

 • Om optimale prestaties te bereiken, moet de omgevingstemperatuur lager zijn dan 45°C.
 • Om een beter zicht op het LCD-display te hebben en om eventuele onderhoudswerkzaamheden gemakkelijker te kunnen uitvoeren, moet de omvormer op ooghoogte warden geïnstalleerd.
 • Omvormers mogen NIET in de nabijheid van brandbare en explosieve materialen warden geïnstalleerd. Er mag geen sterk elektromagnetische apparatuur in de buurt van de installatie locatie worden geplaatst.
 • Het product label en het waarschuwingssymbool moeten na installatie goed leesbaar zijn.
 • lnstalleer de omvormer op een plaats waar hij niet is blootgesteld aan direct zonlicht, regen en sneeuw

Keuze installatie locatie

 • Bij de keuze van de beste locatie voor een omvormer moot met het volgende rekening worden gehouden:
 • De montage- en installatie methode moot geschikt zijn voor het gewicht en de afmetingen van de omvormer.
 • De locatie moet goed geventileerd zijn en mag niet aan direct zonlicht blootgesteld zijn.
 • De omvormer moet verticaal of met een achterwaartse hellingshoek van minder dan 15° warden geïnstalleerd. Een zijwaartse helling is niet toegestaan. Het aansluitpaneel moot naar beneden wijzen.
 • Om de afvoer van warmte mogelijk te maken en de demontage te vergemakkelijken, moet rond de omvormer genoeg ruimte vrij warden gehouden.

Aansluiting AC zijde

 • Controleer of de spanning en frequentie van het elektriciteitsnet overeenkomen met de vereiste spanning en frequentie van de omvormer.
 • Aanbevolen wordt om de onderbreker of zekering aan de AC-kant te plaatsen. De stroom ervan moet hoger zijn dan 1,25 maal de nominale stroom.
 • Meet de impedantie van de nul leider en de aardleiding om er zeker van te zijn dat deze lager
 • is dan 10 ohm.
 • Ontkoppel de onderbreker of zekering tussen de omvormer en het elektriciteitsnet.
 • Sluit de omvormer als volgt aan op het elektriciteitsnet:
 • Steek de AC-kabel door de componenten in de volgende volgorde: schroef kap, eenogige afdichtingsring, isolatielichaam en plaatstalen onderdelen. De wijze waarop de AC-kabel wordt aangesloten, zie onderstaande afbeelding.
Controle lampjes
 • De gele, groene en rode controlelampjes zijn respectievelijk voor POWER (aan/uit), RUN (in bedrijf) en FAULT (storing)
 • Geel: Dit lampje brandt als de omvormer onder spanning staat. Als bij WiFi-modellen het lampje knippert met een frequentie van 0,5 seconde aan en 0,5 seconde uit, dan is de WiFi­ module niet verbonden met de WiFi-router. Knippert het lampje met een frequentie van 2,5 seconden aan en 2,5 seconden uit, dan is de WiFi-module wel met de WiFi-routerverbonden maar kan hij geen data van de webserver ontvangen. Altijd aan betekent dat de communicatie met de webserver in orde is.
 • Groen: Dit lampje brandt als de omvormer energie levert. Brandt het lampje niet, dan wekt de omvormer op dat moment geen energie op.
 • Rood: Dit lampje brandt als zich abnormale omstandigheden voordoen. Brandt het lampje niet, dan is alles normaal.

 

Winkelwagen
Scroll naar boven
Scroll naar top