Algemene sensor storingen (F8 t/m F14)

AGPO/Ferroli toestelselectie >> DMF04 - ECONPACT 100-200 / ULTIMA

De sensoren die in de ketel zitten zijn NTC-temperatuursensoren.
Bij deze sensoren neemt de weerstand af als de temperatuur hoger wordt.
U kunt de temperaturen die de sensoren meten, aflezen op het display.
1. Zijn de sensoren goed op de leidingen geklikt? (niet van toepassing bij de rookgassensor en de boilersensor)
2. Veroorzaakt vocht een sensorfout?
Zo ja, neem de oorzaak van het vocht weg en vervang de sensor.
3. Wijkt een sensor af?
Bij te veel afwijking volgt een storing.
- Controleer of de weerstandswaarde van de sensor overeenkomt met de waarde in de nevenstaande tabel.
- U kunt ook checken of de sensoren onderling niet afwijken.
Check dit als volgt:
Als de warmwater kraan bij een C-toestel even open en dicht wordt gedraaid, komt het toestel in voor tapwaterbedrijf en als het toestel hiermee stopt gaat de pomp nadraaien.
Hierbij dienen de temperaturen op het display, te zie bij 1, 2, en 3, ongeveer hetzelfde te zijn (komt tevoorschijn als u op de M-toets drukt).